Bild på glas.

Konst- och Bruksglasföreningen

Konst- och bruksglasföreningen bildades 1991 som en ideell förening med säte i Växjö. Medlemmarna kommer från glasriket men många är även spridda över landet. Föreningens syfte är att främja intresset och kunskapen kring historiskt och nutida glas. Många av medlemmarna har egna glassamlingar med både enklare och exklusivare konstglasföremål. Föreningen är öppen för alla som har intresse för det svenska glaset.

Ett antal av föreningens medlemmar deltog 2005 med delar av sina samlingar i utställningen Osett som visades på Smålands museum - Sveriges glasmuseum. Utställningen kom till i ett samarbete mellan föreningen och museet. Det var glas som inte är så välkända för publiken och normalt endast finns i de privata hemmen som visades fram.

I samband med detta publicerades boken Osett, Glas ur privata samlingar. Karin M. Ekström som var författare, företog intervjuer med samlarna och dessa presenteras tillsammans med sina favoritobjekt. Samlandet ingick i ett forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet och Centrum för konsumentvetenskap.

Föreningen arrangerar ett antal träffar/möten under året och det kan vara allt från studiebesök vid något glasbruk, studioglashytta, glasformgivare, museum eller en föreläsning.

Årsmötet som hålls under mars månad, förläggs oftast till Småland men kan även bli i angränsande län. I samband med detta blir det studiebesök eller någon som föreläser om glas.

Ett årligt återkommande arrangenmang är att vi träffas i samband med Glaskonst - glasbrukens vernissage av sommar- uställningen. Dett sker under april vid de aktiva glasbruken. Glaskonst är årets höjdpunkt för den som är glasintresserad och vill vara med om det som händer i Glasriket.

Konst- och Bruksglasföreningens Stipendium

Vid årsmötet 2012 beslutades enhälligt att föreningen, under en femårsperiod årligen skall dela ute ett stipendium på 10 000 kr.

För att främja intresset och kunskapen om historiskt och nutida glas men även glashantverket. Föreningen tycker det känns viktigt att studerande i Sverige får möjligheten till en personlig utveckling och på det sättet främjar glaset. Stipendiet kan främst sökas av studerande vid glasskolor, högskolor eller universitet. Kriterier för stipendiet och ansökan.

Konst- och Bruksglasföreningen samarbetar med Studiefrämjandet

2012 © Konst- och Bruksglasföreningen & Börje A Y Åkerblom