Konst- och
Bruksglasföreningen

Konst- och bruksglasföreningen bildades 1991 som en ideell förening med säte i Växjö. Medlemmarna kommer från glasriket men många är även spridda över landet. Föreningens syfte är att främja intresset och kunskapen kring historiskt och nutida glas. Många av medlemmarna har egna glassamlingar med både enklare och exklusivare konstglasföremål. Föreningen är öppen för alla som har intresse för det svenska glaset.

Ett antal av föreningens medlemmar deltog 2005 med delar av sina samlingar i utställningen Osett som visades på Smålands museum - Sveriges glasmuseum. Utställningen kom till i ett samarbete mellan föreningen och museet. Det var glas som inte är så välkända för publiken och normalt endast finns i de privata hemmen som visades fram.

I samband med detta publicerades boken Osett, Glas ur privata samlingar. Karin M. Ekström som var författare, företog intervjuer med samlarna och dessa presenteras tillsammans med sina favoritobjekt. Samlandet ingick i ett forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet och Centrum för konsumentvetenskap.

Föreningen arrangerar ett antal träffar/möten under året och det kan vara allt från studiebesök vid något glasbruk, studioglashytta, glasformgivare, museum eller en föreläsning.

Årsmötet som hålls under mars månad, förläggs oftast till Småland men kan även bli i angränsande län. I samband med detta blir det studiebesök eller någon som föreläser om glas.

Ett årligt återkommande arrangenmang är att vi träffas i samband med Glaskonst - glasbrukens vernissage av sommar- uställningen. Dett sker under april vid de aktiva glasbruken. Glaskonst är årets höjdpunkt för den som är glasintresserad och vill vara med om det som händer i Glasriket.

Konst- och Bruksglasföreningens Stipendium
Vid årsmötet 2012 beslutades enhälligt att föreningen, under en femårsperiod årligen skall dela ute ett stipendium på 10 000 kr.

För att främja intresset och kunskapen om historiskt och nutida glas men även glashantverket. Föreningen tycker det känns viktigt att studerande i Sverige får möjligheten till en personlig utveckling och på det sättet främjar glaset. Stipendiet kan främst sökas av studerande vid glasskolor, högskolor eller universitet. Kriterier för stipendiet och ansökan.

Konst- och Bruksglasföreningen samarbetar med Studiefrämjandet

Stipendiat 2013!

Erika arbetar i hyttan
Good Big Blue

ERIKA K BREDBERG

Erika, vår andra stipendiat, har en mångårig och gedigen glasutbildning som började redan 2006 på Östra Grevies Folkhögskola, keramik- och glaslinjen. Därefter Kosta Glascenter, The Royal Danish Academy of Fina Arts, Pilchuck Glasschool. Erika avslutar nu våren 2014 sin utbildning på Konstfack. Kandidatprogrammet keramik och glas. Just nu finslipar hon sin avslutande magisteruppsats.

Under åren har glaset blivit ett slags undermedvetet kall och hon kände då hon kom till Kosta 2008 att detta var något hon verkligen ville utveckla. Samspelet i hyttan mellan formgivare och glasarbetare beskriver hon som en rytm, en slags dans. Man följer och lär av varandra, hanterar glaset tillsammans och blir stolt över slutresultatet.

Trots att hon är mycket väl medveten om glasindustrins problem ser hon ljust på framtiden för sin generation och noterar framgångarna för de mindre hyttorna. Kärleken till Småland gör att Erika håller kvar sina kontakter i bl.a. Kosta.

Stipendiet vill Erika använda till att förverkliga ett samarbete mellan glashantverkare med olika bakgrunder och från olika länder. Sammanföra och bygga broar mellan olika typer av glashantverkare. Nu närmast en resa till Tjeckien.

Erika kallar sitt projekt ”Kollaboration Kobolt”. Projektet startade nu i våras på Konstfacks glashytta med en workshop. Hon ville få sina glaskollegor att tänka efter och ifrågasätta sin position inom glas. Grunden var att hon börjat reflektera över en mening som hon varit bekant med ett par år. ”If you can´t make it good, then make it big. If you can´t make it big, then make it blue.” På något sätt indikerar det att: Om du inte riktigt behärskar teknikerna så kan du göra det blått.

Blått glas är omtyckt och säljer. Det har nästan blivit något av ett tabu att arbeta med den koboltblå färgen… Men den koboltblå färgen fick helt enkelt bli symbolen för mitt arbete där det gäller att sudda bort gränser om status. Våga släppa in andra hantverkare och låta dom beskriva och ha idéer om skapandet och teknikerna.

Erika K Bredberg fick ta emot sitt stipendium på 10.000 kronor vid föreningens årsmöte i Åhus den 29 mars 2014.

Styrelsen i Konst- och Bruksglasföreningen

2012 © Konst- och Bruksglasföreningen & Börje A Y Åkerblom