Konst- och
Bruksglasföreningen
Hem Föreningsstadgar Styrelseledamöter Medlemsavgifter Arrangemang Kontakt

Konst- och bruksglasföreningen bildades 1991 som en ideell förening med säte i Växjö. Medlemmarna kommer från glasriket men många är även spridda över landet. Föreningens syfte är att främja intresset och kunskapen kring historiskt och nutida glas. Många av medlemmarna har egna glassamlingar med både enklare och exklusivare konstglasföremål. Föreningen är öppen för alla som har intresse för det svenska glaset .


Ett antal av föreningens medlemmar deltog 2005 med delar av sina samlingar i utställningen Osett som visades på Smålands museum - Sveriges glasmuseum. Utställningen kom till i ett samarbete mellan föreningen och museet. Det var glas som inte är så välkända för publiken och normalt endast finns i de privata hemmen som visades fram.

 I samband med detta publicerades boken Osett, Glas ur privata samlingar. Karin M. Ekström som var författare, företog intervjuer med samlarna och dessa presenteras tillsammans med sina favoritobjekt. Samlandet ingick i ett forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet och Centrum för konsumentvetenskap.


Föreningen arrangerar ett antal träffar/möten under året och det kan vara allt från studiebesök vid något glasbruk, studioglashytta, glasformgivare, museum eller en föreläsning. 

Årsmötet som hålls under mars månad, förläggs oftast till Småland men kan även bli i angränsande län. I samband med detta blir det studiebesök eller någon som föreläser om glas.

Ett årligt återkommande arrangenmang är att vi träffas i samband med Glaskonst - glasbrukens vernissage av sommar- uställningen. Dett sker under april vid de aktiva glasbruken. Glaskonst är årets höjdpunkt för den som är glasintresserad och vill vara med om det som händer i Glasriket.

Konst- och Bruksglasföreningens Stipendium
Vid årsmötet 2012 beslutades enhälligt att föreningen, under en femårsperiod årligen skall dela ute ett stipendium på 10 000 kr.
För att främja intresset och kunskapen om historiskt och nutida glas men även glashantverket. Föreningen tycker det känns viktigt att studerande i Sverige får möjligheten till en personlig utveckling och på det sättet främjar glaset. Stipendiet kan främst sökas av studerande vid glasskolor, högskolor eller universitet. Kriterier för stipendiet och ansökan

Konst- och Bruksglasföreningen samarbetar med Studiefrämjandet

Stipendiat 2012!

AMMY OLOFSSON  http://highfiveglass.blogspot.se/ 

                   
Foto: Ammy Olofsson
Ammy Olofsson bland sina glasobjekt  


  Två tester med inneslutet blåst glas och färgat vatten med epoxiharts

Ammy blåser glas sedan 2007 och är sedan 2011 studerande vid Konstfacks kandidatprogram keramik och glas. Hennes tidigare utbildningar är flera som KY-utbildningen vid Kosta Glascenter och sommarkurs i ”flamework” (laboratorieglas) 
och neon vid Pilchuck Glass School i USA. Under åren har hon haft flera anställningar, praktikplatser och utställningar.

Hon har valt att arbeta med flera olika tekniker men mest med glasblåsningen. Hon har även fastnat för uttrycksmöjligheten hos glaset i kombination med neon.

Tekniken med ”flamework”, då man arbetar över en öppen gaslåga med glasrör och stavar, har långa anor tillbaka i tiden. Det användes bland annat av ”emaljögontillverkare” redan under 1500-talet och tillverkas än idag av dessa specialister. Det är en teknik som under åren fått flera olika renässanser och under 1900-talets början så blev det använt inom reklambranschens skylttillverkning då man bockade glasrör till texter och figurer som man fyllde med neon.

För att kunna fylla glasobjekt med gas behövs det speciella elektroder, att man försluter objektet och pumpar in gasen. Dessa elektroder behövs för att kunna tända objekten. Tekniken går att anpassa till blåsta objekt och till det mer traditionella sättet att arbeta med neonrör. 

Hennes stipendium på 10 000 kr är ett bidrag för att kunna utveckla tekniken och anpassa den till hennes glasobjekt.

Vi i föreningen är glada att få dela ut stipendiet till henne och ser fram mot att få se hennes utveckling och ur hon använder tekniken på de färdiga glasobjekten!

Styrelsen i Konst- och Bruksglasföreningen

                                                                                                                                           2012 © Konst- och Bruksglasföreningen & Börje A Y Åkerblom